Діловодство та геометрія для «Всеосвіта»

Геометрію можна визначити як окремий розділ математики, який вивчає просторові форми, предмети, взаємозв’язок їх розмірів та взаємного розташування.

Дана наука виникла ще в стародавні часи, а найпростішим її елементом вважається точка, яка лежить в основі всіх фігур.

Геометрична наука поділяється на два основні розділи. Перший – планіметрія – розглядає фігури в площині, наприклад, прямокутник, трикутник тощо. Другий – стереометрія – досліджує предмети вже у тривимірному просторі, наприклад, куля, циліндр, піраміда та інші.

Значення вивчення геометрії полягає не тільки в саморозвитку. Завдяки ній, учні вчаться бачити форми та їх взаємодію, аналізувати, будувати, вона розвиває просторову уяву та спостережливість. Практичне значення геометрії виявляється вже у дорослому житті. Жодне виробництво не обходиться без її застосування.

Даний розділ покликаний надати інформацію про основи геометрії та методи їх донесення до учнів, а також цікаві уроки на різноманітні теми, презентації та наукові роботи тощо.

Діловодство

Діловодство у широкому розумінні являє собою управлінську діяльність, що охоплює документообіг в організації, який виникає під час її діяльності. Воно забезпечує процес існування документа від його створення, до моменту знищення або передачі до архіву.

Воно має службовий характер, і часто саме від правильності його організації залежить успішність виконання тієї чи іншої справи. Керівник установи безпосередньо має організовувати процес ведення документації, частина повноважень може покладатися на окремі розділи або людей. Все це здійснюється на підставі відповідних актів законодавства.

Організація діловодства поділяється на дві основні частини: безпосереднє створення документів та організацію роботи з ними (поширення, облік, контроль тощо).

В освітній галузі процес діловодства відбувається відповідно до індивідуальної затвердженої інструкції, яка і визначає хто, як і за якими правилами має заповнювати документацію та проводити роботу з нею.

Визначаються відповідальні особи чи підрозділи, до основних завдань яких належать: розробка індивідуальної інструкції, реєстрація та облік документів, формування справ та їх подальший запуск в роботу, контроль за дотриманням усіх вимог та регламентів, перевірка стану діловодства в закладі, збереження документації тощо.

Держава в свою чергу розробляє правила організації діловодства, стандарти та переліки необхідних документів, накази про інструкції, яких мають дотримуватись в навчальних закладах тощо.

В даному розділі ви можете ознайомитись з різними документами, пов’язаними із веденням шкільного діловодства. Це інструкції, положення, книги, журнали, накази, акти, описи справ тощо.