Підручники та зошити А. Г. Мерзляк як важлива ланка в системі роботи зі школярами на уроці математики

Підручники автора А.Г. Мерзляк Підручники та зошити, які пропонує А. Г. Мерзляк, передбачають  розв’язування задач, в тому числі фронтальну, групову та індивідуальну роботи. Основний метод, яким автор користується — самостійна робота школярів з підручником, численними дидактичними матеріалами, з індивідуальними картками-завданнями, з наочними посібниками алгоритмічного типу біля дошки та ін. Ось тут варто звернути увагу на те, що навчальні види самостійних робіт враховують підготовленість і здібності різних груп учнів. Це дозволяє кожному школяру  оволодівати вміннями і навичками з доступною йому швидкістю. Кожен на уроці має можливість отримати своєчасну допомогу від учителя.

У процесі навчання рішень завдань дуже важливий систематичний контроль за виробленням відповідних умінь і навичок. Тому, А. Г. Мерзляк пропонує короткочасні контрольні роботи на 10-20 хвилин за рішенням завдань, що входять в обов’язкові результати навчання; для учнів, які навчаються на «4» і «5» представляє додаткові завдання; щоб виключити несамостійність рішення задач з теми із запропонованого списку.
Важлива ланка в системі роботи, яку передбачає А. Г. Мерзляк — тематичний оглядовий урок, на якому узагальнюється теоретичний матеріал, розглядаються особливості вирішення різних типових завдань, розв’язуються нестандартні та стандартні задачі.

Робочі зошити А. Г. Мерзляка спрямовані на перевірку оволодіння матеріалом різного рівня. Їх основне призначення — диференціювати учнів за рівнем підготовки.
Щодо рівня складності завдань, їх у багатьох випадках слід оголошувати заздалегідь, а в інших – лише після його виконання. Такий підхід при спланованому підборі завдань призводить до значного зрушення в самооцінці школяра, в його почутті впевненості в собі, так і в його вмінні без помилок виконувати тест.
А. Г. Мерзляк звертає увагу на те, що необхідно після вирішення завдання привчати учнів досить уважно перечитувати питання та умову (що потрібно знайти?), оскільки підручники автора містять додаткові дії з відповідями (наприклад, знайти суму коренів, а не самі корені). Досить багато школярів навіть не намагаються звертати на це увагу, просто записуючи вірно вирішене завдання або просто неправильну відповідь. Найголовніше тут звернути увагу на ключові слова «можна» чи «не можна», інакше відповідь може бути абсолютно протилежною.

Щодо вимог до виконання завдання з розгорнутою відповіддю, вони полягають у наступному: рішення повинно бути математично грамотним і досить повним. Школяр з нього повинен розуміти хід міркувань.  Оформлення рішення забезпечує виконання вище зазначених вимог, а в інших випадках є довільним.