Вимоги законодавства щодо щеплення неповнолітніх

Пятница, 1 апреля, 2011 15:32

У прокуратурі
області під час навчально-методичного семінару, присвяченому питанням
організації прокурорського нагляду за додержанням законодавства щодо
охорони життя і здоров’я неповнолітніх, особлива увага була приділена
обговоренню ст.12 Закону України „Про захист населення від інфекційних
хвороб".


Як зазначила старший помічник прокурора області з питань захисту прав і свобод неповнолітніх Ольга Колос,
згідно з даною статтею, медичні працівники, які проводять щеплення,
повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані
надати особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам
об’єктивну інформацію про ефективність профілактичних щеплень та про
можливі поствакцинальні ускладнення.


На семінарі було акцентовано увагу на тому, що профілактичні
щеплення повинні проводитися лише після медичного огляду особи, в разі
відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.


Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні
щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або
інших законних представників. Особам віком від п’ятнадцяти до
вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після
надання об’єктивної інформації та за згодою об’єктивно інформованих
батьків або інших законних представників цих осіб.


Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від
обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них
відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке
підтвердження — засвідчити це актом у присутності свідків.


Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення
та про відмову від обов’язкових профілактичних щеплень підлягають
статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів.


Прес-служба прокуратури Миколаївської області