На заводі "Екватор" зміну складу посадових осіб

Пятница, 29 апреля, 2011 12:46

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Завод «Екватор» (надалі – Товариство),

Загальними
зборами акціонерів ВАТ «Завод «Екватор» (надалі – Товариство), 22
квітня 2011 року прийняте рішення про зміну складу посадових осіб
(протокол № 17):

Звільнені з посад з 22.04.2011р.:
— Член
Наглядової ради Ромашкан Вільгельм Харитонович – частка акцій в
статутному капіталі – 0,005. На посаді перебував з 22.10.2010р. за
рішенням позачергових загальних зборів акціонерів.
— Член Ревізійної
комісії Тарасевич Олена Іванівна — частка акцій в статутному капіталі –
0,0247, на посаді перебувала з 27.04.2006р. за рішенням загальних зборів
акціонерів.
— Член Ревізійної комісії Іванко Валентина Павлівна —
частка акцій в статутному капіталі – 0,0181, на посаді перебувала з
27.04.2006р. за рішенням загальних зборів акціонерів.
Призначені на посади на термін 3 роки з 22.04.2011р.:

Член Наглядової ради Неделько Юрій Євгенович – частка акцій в
статутному капіталі — 0,0005. В Товаристві обіймає посаду директора
технічного.
— Член Ревізійної комісії Касьянова Ірина Василівна – не
володіє часткою в статутному капіталі Товариства. В Товаристві обіймає
посаду бухгалтера.
— Член Ревізійної комісії Карасьов Сергій
Андрійович — не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. В
Товаристві обіймає посаду мастера механо-складального цеху.
Звільнені
та обрані посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не мають. На оприлюднення паспортних даних згоди не
надали.
smida.gov.ua