Рішення про зміну персонального складу посадових осіб ВАТ „Засільське ХПП” прийнято

Пятница, 29 апреля, 2011 12:49

Рішення про зміну персонального складу посадових осіб ВАТ „Засільське
ХПП” прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ „Засільське ХПП” від
22.04.2011р., протокол №7 (далі –Збори).

Згідно рішення Зборів, звільнені з посад:

Голова
наглядової ради Лидіна Алла Климентіївна, паспорт: ЕО 211985 Ленінським
РВ ММУ УМВС України в Микол.обл 05.09.1996р., володіє 0,0001%
статутного капіталу Емітента. Посаду займала протягом 11 років. Не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Член
наглядової ради Буйбарова Інна Петрівна, паспорт ЕО 645351 Жовтневим РВ
УМВС України в Миколаївській обл.,05.01.1999р., володіє 0,2011%
статутного капіталу емітента. Посаду займала протягом 11 років. Не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Член
наглядової ради Мельник Володимир Володимирович, Паспорт ЕО 219357
Центральним РВ УМВС України в Миколаївській обл., володіє 0,0001%
статутного капіталу емітента. Посаду займав протягом 1 року. Не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Голова
ревізійної комісії Каменська Марина Геннадівна, Паспорт ЕО 960829
Заводським РВ ММУ УМВС України в Микол.обл.05.10.2001, володіє 0,0001%
статутного капіталу емітента. Посаду займала протягом 3 років. Не має
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Згідно рішення Зборів, призначені на посади:

Голова
наглядової ради Демчик Олександр Миколайович, Паспор ЕА 561697
Знам”янським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл.18,12,1998р.,
акціями Товариства не володіє. Призначений на посаду на 3 роки. Займав
посади Генерального директора ТОВ “Автомир-Кіровоград”, директора ПП
“Зіка. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Член
наглядової ради Тютюник Роман Вікторович, Паспорт ЕА 531619,
Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 07.10.1998р.
акціями Товариства не володіє. Призначений на посаду на 3 роки. Займав
посади Директора ТОВ ”Етна-Постач”, юрисконсульта ТОВ “Етна-Постач”. Не
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Член
наглядової ради Малишка Любов Павлівна, Паспорт ЕА 706433
Кіровоградським РВ УМВС України в Кіровоградській обл. 29.12.1999 р.,
акціями Товариства не володіє. Призначена на посаду на 3 роки. Займала
посади Бухгалтера ТОВ ”Кіровоградспецснаб”, головного ревізора ВАТ
”Кіровоградський хлібзавод”. Не має непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини.

Ревізор Цис Наталя Федорівна, Паспорт ЕА 741060
Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградськії обл. 18.04.2000р., акціями
Товариства не володіє. Призначена на посаду на 3 роки. Займала посади
Техніка по збуту ЗАТ ”Радій”, члена правління ВАТ ”Кіровоградський
хлібзавод”. Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини.

smida.gov.ua