Міністерство освіти розробило програму виховання українських школярів

Вторник, 9 августа, 2011 13:27

Міністерство освіти
оприлюднило для громадського обговорення проект програми про основні
орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів

Проект документа, що містить концептуальні засади виховання учнів
1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України передбачає
визначення стратегії і технології виховання людини громадянського
суспільства та відповідної йому моральної культури особистості,
орієнтованої на соціокультурні стандарти, загальнолюдські та
національні цінності.

Метою програми є створення цілісної
моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських
цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у
загальноосвітніх навчальних закладах України.

Документом також
визначені основні принципи та зміст виховання школярів, що ґрунтуються
на ціннісному ставленні особистості до суспільства, держави, людей,
природи, мистецтва тощо.

В проекті документа зазначається, що
програма виховання є результатом проектно-цільової діяльності, що
враховує найважливіші компоненти навчально-виховного процесу, таких як:
діагностування, визначення й обґрунтування педагогічних завдань,
моделювання і прогнозування, проектування і планування, організацію
різних видів діяльності з учнями, прогнозування виховних ситуацій.

Першим і найважливішим чинником виховання, зазначається в документі, є
українська сім’я, яка стоїть у центрі глобальних економічних,
політичних та культурних змін, які відбуваються у державі і являється
основою суспільства, яка через власну культуру, мову, цінності виявляє
значний вплив на виховання підростаючого покоління.

В
документі зазначається, що іншим важливим чинником є школа, яка
сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком виховання, в тому
числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості. У
навчально-виховному процесі головний акцент має переноситись із
засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням
її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні
цінності, творчу і самотворчу діяльність.

Міністерство освіти
і науки запрошує до громадського обговорення Проекту наказу "Про
затвердження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів", а також просить надавати
пропозиції та зауваження за адресою електронної пошти: [email protected].

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства у розділі громадське обговорення.


За матеріалами: Освіта.ua