В Україні створено Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти

17 февраля, 2021 17 :25

Президент України Володимир Зеленський строрив Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Про це свідчить указ №55/2021, опублікований на сайті Офісу президента 16 лютого.

Консультативна рада була створена  з метою сприяння розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, забезпечення рівних можливостей доступу до якісної повноцінної загальної середньої освіти.

Як сказано у положенні про Консультативну раду, вона є є консультативно-дорадчим органом при президентові України. Основними завданнями Консультативної ради є моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти, аналіз законодавства України у цій сфері та підготовка пропозицій щодо:

  • забезпечення гарантій доступності та якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу;
  • удосконалення законодавства України про загальну середню освіту та актуалізації його основних завдань;
  • упровадження шляхів інноваційного розвитку загальної середньої освіти, вирішення актуальних питань стосовно формування компетентностей здобувачів освіти, необхідних для їх успішної самореалізації, оцінювання результатів навчання учнів, належного кадрового забезпечення освітнього процесу та професійного розвитку вчителів, додержання визначених державних гарантій, зокрема щодо оплати праці, соціального і пенсійного забезпечення, а також стосовно розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти;
  • сприяння взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів освіти з розвитку сучасного та безпечного освітнього середовища, забезпечення доступності та якості загальної середньої освіти, прав учасників освітнього процесу.

Консультативна рада відповідно для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) утворювати в разі потреби робочі групи для вивчення окремих питань, що належать до компетенції Консультативної ради, залучати до роботи в таких групах представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, вітчизняних та іноземних учених, фахівців, експертів (відповідно за погодженням з їх керівниками або за їх згодою);

3) запрошувати на свої засідання та залучати для обговорення окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, експертів;

4) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що належать до компетенції Консультативної ради.