Чого чекати українцям в майбутньому від електронного обліку трудової діяльності: роз’яснення юриста

1 марта, 2021 16 :02

Адвокат, керуючий партнер у RELIANCE LAW COMPANY Дмитро Слободянюк в рубриці «Експертні поради. Право» на MyCity розповів про запровадження так званих електронних трудових книжок.

На сьогодні трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника. Однак їх ведення в паперовій формі створює низку проблем як для роботодавців так і для працівників.

Необхідність осучаснення обліку трудових відносин найманих працівників шляхом запровадження його ведення в електронній формі, обговорюється протягом останніх щонайменше п’яти років.

Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовлює необхідність перегляду правовідносин, пов’язаних із обліком трудової діяльності працівника. Чинні нормативні підходи у цій сфері сформовані ще у 60-х–70-х роках минулого століття в умовах тоталітарного устрою колишнього СРСР і не відповідають ні сучасному стану законодавства, ні реаліям соціально-трудових відносин.

5 лютого 2021 року Верховною Радою України нарешті було прийнято довгоочікуваний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» (проект № 3623), який скасовує зобов’язання вести паперові трудові книжки. Крім того, пенсії за допомогою системи електронного обліку стажу призначатимуть автоматично.

Вищевказаним Законом запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Що ж зміниться для українців із запровадженням електронного обліку трудової діяльності?

По-перше, облік трудової діяльності працівника здійснюватиметься в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

По-друге, включення до Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників здійснюватиметься Пенсійним фондом на підставі відомостей, поданих роботодавцем або працівником, скріплених кваліфікованим електронним підписом, протягом 5 років з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

По-третє, трудова книжка більше не буде основним документом про трудову діяльність, а після включення до Державного реєстру відсутніх відомостей про трудову діяльність працівника її видадуть працівникові під підпис. Працівник може зберігати трудову та за бажанням вимагати від роботодавця внесення до неї відомостей про трудову діяльність. Власник або уповноважений ним орган на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

По-четврте, страховий стаж обчислюватиметься за даними, що містяться в Державному реєстрі, а за періоди, за які не внесені дані до Державного реєстру, — у порядку та на умовах, передбачених законодавством України, що діяло раніше.

Як буде здійснюватися призначення (перерахунок) пенсії?

Призначення (перерахунок) пенсії здійснюватиметься або за зверненням особи, або автоматично у випадках, передбачених законодавством України.

Призначення (перерахунок) пенсії за зверненням особи здійснюватиметься шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.

Призначення пенсії

Призначення пенсії за віком здійснюватиметься автоматично (без звернення особи) у разі набуття застрахованою особою права на призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку, на підставі відомостей, наявних у системі персоніфікованого обліку, якщо до досягнення пенсійного віку особа не повідомила про бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

У разі відсутності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, територіальний орган Пенсійного фонду інформуватиме застраховану особу, у тому числі через її особистий електронний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду, про відсутність таких відомостей і необхідність їх подання (за наявності).

Якщо документи про страховий стаж не подані протягом 3 місяців з дня досягнення застрахованою особою пенсійного віку, вважатиметься, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Які можливо зробити висновки?

Трудова книжка більше не буде основним документом про трудову діяльність.

Роботодавці зможуть зменшити витрати на ведення паперового документообігу.

Українці отримають можливість спрощеного доступу до інформації про набутий трудовий стаж для призначення виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, насамперед у випадку тимчасової втрати працездатності,

Також запровадження електронного обліку стажу дозволить усунути можливі ризики і негативні наслідки втрати паперової трудової книжки, її фізичного пошкодження, фальсифікації та внесення недостовірних відомостей до цього документа.

Окрім того, ведення трудової діяльності працівника в електронній формі забезпечить необхідні умови для запровадження автоматичного призначення пенсій та соціальних виплат.

Як швидко це все запрацює на скільки буде ефективним функціонування такої системи в реальних умовах покаже тільки час.