Домашні справи та заробіток грошей: думки українців з приводу гендерних стереотипів

5 марта, 2021 17 :54

56% опитаних українців вважають, що нерівності між жінками і чоловіками в Україні є рідкісним явищем. Водночас 35% переконані, що вони доволі поширені. Остання думка відносно частіше зустрічається серед жінок, аніж серед чоловіків. За останні п’ять років спостерігається незначне зростання кількості тих, хто вважає, що нерівності є розповсюдженими. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці лютого 2021 року.

Кар’єра

Говорячи про можливості кар’єрного росту в Україні, близько половини опитаних вважають, що як для чоловіків, так і жінок вони є однаковими. Попри це, третина переконана, що у чоловіків у цій сфері є переваги, стосовно жінок такої думки дотримуються лише 12%.

Натомість щодо оплати праці, то 45% вважають, що в українських чоловіків більше можливостей. 43% кажуть про рівні можливості обох статей, лише про жінок – 7%.

Стосовно можливостей у політиці, то більшість (54%) говорить про кращі можливості для чоловіків, 37% – обох статей, лише 6% – для жінок. Цікаво, що оцінюючи можливості у згаданих сферах, чоловіки частіше говорили про рівні можливості обох статей, аніж жінки. Натомість жінки, навпаки, частіше зазначали про кращі можливості для чоловіків.

Також чим старші респонденти, тим частіше вони зазначали, що у чоловіків більші можливості, аніж у жінок. Професійна сфера довгий час залишалася чоловічою, так само як і політична, і вся соціальна. Тому чоловіки менше бачать нерівність, бо вона їх майже не стосується.

Сім’я

Оцінюючи життя у сім’ї та парі, частіше «жіночими» обов’язками респонденти вважали готування їжі (64%), та хатні справи (56%). 30-40% зазначили, що цю роботу виконують як чоловіки, так і жінки. Лише 3% сказали, що ці обов’язки частіше лежать на чоловіках. Говорячи про виховання дітей половина опитаних зазначили, що це стосується обох. Водночас 41% респондентів стверджували, що це частіше робить жінка. Отже, в сімейній сфері зберігається традиційний розподіл ролей, і вона зазнає менше змін, порівняно з професійною.

Також близько половини опитаних зазначили, що розподіл бюджету та організація відпочинку є обов’язком як чоловіка, так і жінки. Водночас третина зазначила, як в фінансових, так і питаннях дозвілля частіше управляють жінки. Оскільки сім’ї та домогосподарству жінки приділяють більше уваги і це є їхньою «роботою», то, відповідно вони і розподіляють бюджет. Стереотип «чоловік керує на роботі, жінка – вдома» частково зберігається.

63% зазначили, що в їхній парі немає чіткої ролі голови, і вони спільно вирішують справи. Про те, що головою є чоловік, зазначили 21%, що жінка – 14%.

Ініціативу в сексуальних стосунках респонденти частіше поділяли між двома статями (49%). Попри це, 40% зазначали, що частіше секс ініціює чоловік, лише 6% – жінка. Слід зазначити, що в цих уявленнях реалізований стереотип щодо активної ролі чоловіка і пасивної ролі жінки загалом, а не лише в сексуальній сфері.

Заробіток грошей в парі, на думку двох третин, є сферою, де домінують чоловіки. 20% зазначили, що заробляють в їхній парі обоє однаково. 13% сказали, що більше заробляє жінка. Професійна реалізація все ще вважається обов’язком та потребою в першу чергу чоловіків, а, отже, вони мають можливості більше заробляти і зазнають невисокої конкуренції з боку жінок.

***

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews -телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 27-28  лютого 2021 р.