Способи підготовки ставів для продуктивного вирощування риби

28 апреля, 2021 22 :05

У ставовій аквакультурі серед низки методів комплексної інтенсифікації значна увага приділяється підготовці ставів до вирощування риби та їх удобрення. Ці методи забезпечують кращий розвиток природної кормової бази, яка є повноцінним збалансованим живим кормом для молоді й старших вікових груп риб. Про основні методи підвищення рибного вирощування спеціально для MyCity розповідають науковці кафедри гідробіології та іхтіології факультету тваринництва та водних біоресурсів, НУБіП України к.с.-г.н. Хижняк М.І. , к.б.н. Рудик-Леуська Н.Я. , к.с.-г.н. Цьонь Н.І. .

У ставовому рибництві поряд з традиційними добривами останнім часом застосовують й нетрадиційні екологічно безпечні добрива нового покоління – продукти вермикультивування (біогумус, ріверм), побічні продукти пивоварного й спиртового виробництва (пивна дробина й спиртова барда), бактеріальні добрива поліміксобактерин і препарат «Росток» (на основі азотфіксуючих та фосформобілізуючих бактерій).

Ці добрива позитивно впливають на розвиток природної кормової бази, яка у свою чергу забезпечує повноцінне збалансоване живлення молоді риб, краще засвоєння штучних кормів, ріст риб, їх виживання й впливає на рибопродуктивність. Отримано позитивні результати в модельних екосистемах й від використання бактеріального добрива «Ековітал» у поєднані з зеленими вико-вівсяними добривами. Ековітал (рідка форма) – високоефективний бактеріальний препарат створений на основі специфічних бульбочкових азотфіксуючих та фосформобілізувальних бактерій для підвищення продуктивності вики. Препарат покращує мінеральне живлення рослин, стимулює їх ріст і розвиток, збільшує врожайність. Ековітал містить високоефективні штами бактерій Rhizobium leguminosarum bv. viciae  та Bacillus megaterium-6 у концентрації обох штамів не менше 3,0 млрд., КУО/мл, розроблений Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України.

При вирощуванні рибопосадкового матеріалу у вирощувальних ставах застосовували комплекс інтенсифікаційних заходів (меліорація, інокуляція зерна препаратом Ековітал в кількості 1,4; 2,9; 4,3 мл×кг-1 – варіанти Д1, Д2, Д3), засівання ложа ставів вико-вівсяною сумішю (1:1) з розрахунку зерна 70 кг/га ставової площі, вирощування вико-вівсяного травостою для зеленого добрива. Перший варіант контролю (К2) — без добрива і без препарату, а в другому контрольному варіанті (К2) насіння намочували у відповідній кількості води.

Встановлено, що застосування препарату Ековітал у комплексі із меліоративними заходами дає можливість за 40 днів одержати зелене добриво в кількості до 1,03±0,08 т/га для підвищення продуктивності ставової екосистеми.

Стимуляція розвитку зоопланктону дала можливість отримати максимальні показники біомаси 9,85-31,78 г× м3, що у 4-16 разів вище, ніж у контролі 2,54-3,30 г× м3. Середні показники біомаси зоопланктону у досліді по варіантах склали 4,30; 9,17; 7,25 г× м3, відповідно, що у 3-9 разів вище, ніж у контролі 1,06; 1,40 г× м3, відповідно. У досліді спостерігали тенденцію до зростання частки гіллястовусих ракоподібних й продукція кормового зоопланктону зросла до 1834,8 кг/га – рівня найбільш продуктивних ставів лісостепової зони рибництва України.

Потенціал природної рибопродуктивності водної екосистеми за зоопланктоном при застосуванні зеленого добрива вико-вівсяного травостою та препарату Ековітал зростає у 3-7 разів відносно контролю. Максимальної природної рибопродуктивності строкатих товстолобів на рівні 152,9±85,2 кг/га слід очікувати при застосуванні удобрення ставів вико-вівсяним травостоєм з препаратом Ековітал в кількості 2,9 кг×га3.

Одержані результати є основою для подальших досліджень використання способу підвищення природної рибопродуктивності вирощувальних ставів шляхом застосування зеленого добрива вико-вівсяного травостою і препарату Ековітал у ставах.

Слід наголосити, що на факультеті тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України ведеться підготовка фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультра».

 

Більш детальна інформація на сайті https://nubip.edu.ua/node/29143

Для зацікавлених www.facebook.com/groups/1851282588259320

 

Матеріал підготували доценти кафедри гідробіології та іхтіології

факультету тваринництва та водних біоресурсів, НУБіП України

к.с.-г.н. М.І. Хижняк, к.б.н. Н.Я. Рудик-Леуська, к.с.-г.н. Н.І. Цьонь