Refresh

This website mycity.mk.ua/ is currently offline. Cloudflare's Always Online™ shows a snapshot of this web page from the Internet Archive's Wayback Machine. To check for the live version, click Refresh.

Новітні засоби, які підвищують ефективність молочного скотарства

5 мая, 2021 22 :25

Ефективність молочного скотарства значним чином залежить від культури вирощування молодняку, яку можна досягнути лише за науково обґрунтованої повноцінної годівлі та утримання. Однак, підвищені вимоги до рівня продуктивності тварин та їх якості, пов’язані з інтенсифікацією виробництва, посилило техногенне та антропогенне навантаження на організм молодняку, що призводить до зниження рівня їх біологічного захисту та ослаблення фізіологічних систем, у тому числі травного тракту, — розповідають спеціально для MyCity фахівці Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Найбільш розповсюдженими в умовах інтенсивного ведення тваринництва є захворювання, що викликані зниженням резистентності молодняку тварин внаслідок послаблення імунної системи та порушенням мікробіоценозу шлунково-кишкового тракту. Це призводить до зміни якісного і кількісного складу мікрофлори, яка бере участь в регуляції росту і розвитку організму, засвоєння поживних речовин, виробленню антибіотичних речовин, підтримання кислотності середовища в різних відділах кишечника, а також впливає на ефективність травлення, резистентність до інфекцій та ін. Живі культури дріжджів мають виражену антимікробну активність по відношенню до патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів, чинять імуностимулюючу та протизапальну дію, здійснюють корекцію моторної функції кишечника. Пробіотичні препарати живих дріжджів стимулюють ріст і розвиток бактерій, які покращують перетравність поживних речовин кормів, вивільняючи із них максимум енергії, що у підсумку стимулює ріст і розвиток молодняку, сприяє підвищенню збереженості та продуктивності тварин.

Saccharomyces boulardii, на відміну від бактеріальних пробіотиків (які синтезують лактазу), виражають значну сахаразну та деяку ізомальтазну активність, Saccharomyces boulardii продукує протеазу, яка може перетравлювати токсини А і В Clostridium difficile. Крім того, протеаза S. Boulardii зменшує здатність токсинів А і В зв’язуватися з рецепторами слизової тонкого кишечника. Цим пояснюється більша ефективність пробіотичних препаратів, що складаються із бактеріальних культур та дріжджів.

Cerevisiae var. boulardii здатна зв’язувати патогенні бактерії зі своєю клітинною поверхнею. Дріжджі показали здатність зв’язувати кишкову паличку, S. Typhimurium та додатково S. aureus, Campylobacter jejuni та E. Faecalis.

Застосування пробіотичних препаратів на основі живих культур дріжджів дозволяє підвищити місцевий захист, стабілізувати мікрофлору кишечника, попереджати шлунково-кишкові захворювання.

Для визначення ефективності використання живих культур дріжджів нами були проведені дослідження на телятах української чорно-рябої молочної породи віком 7 – 60 днів. Пробіотичний препарат EnzActiveB, що містить живу культуру дріжджів Saccharomyces boulardii, випоювали з молоком у розрахунку 1 г/л.

Пробіотичний препарат EnzActiveB:

За використання пробіотичного препарату EnzActiveB телятам не відмічалось шлунково-кишкових захворювань, а збереженість становила 100%.

Телята, що споживали пробіотичний препарат, мали вищі показники живої маси – на 7,9%, абсолютного приросту – на 12,60 %, середньодобового приросту – на 12,50% та відносного приросту – на 27,40 %.

Випоювання пробіотичного препарату EnzActiveB з молоком:

Отже, для підвищення ефективності вирощування молодняку великої рогатої худоби рекомендуємо використовувати пробіотичний препарат EnzActiveB телятам віком 7 – 60 днів, у розрахунку 1 г/л молока.

Сичов М.Ю., д.с.г.н., професор

Ільчук І.І., Уманець Д.П., к.с.г.н., доценти

Сторож К.О., Гниленко В.М., студенти ОС «Магістр»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

Кафедра годівлі тварин і технології кормів ім. П.Д.Пшеничного